Ua tere mai te mau hoa no Aotearoa

A hi’o noa mai i te mau hoho’a pata!

I muri mai i te tereraa atu i AOTEAROA, teie ia te fariiraa i te mau manuhiri!

Aue i te ‘oa’oa e! Ua faanaho mai o Thierry KOHUMOETINI e o TAKITOA i te ho’e fariiraa hanahana i te tauraa manureva i Faaa. Tei te utua fare o RURUA ratou i Faaa i te tamaruraa ia ratou. I muri iho ua tere mai i Moorea i te Puna Reo, na te mau tamarii, te mau metua i faanaho te mai te tama’araa e te fariiraa mai tei matau hia e te mau tamarii.

Ua haamata’ita’ihia ia Moorea, te mau ohipa faufaa roa e vai nei. Ua au roa ia ratou noatu e mea ve’ave’a!

Ia hope te faa’ana’anatae, ua turu maita’i mai ratou i te faaiteite raa ohipa i rave hia e te Puna Reo i te Apooraa rahi. No ta ratou turu papu i manuia ai teie faanahoraa oia hoi te horo’araa i te ho’e hi’oraa no te haamauraa i te haapiiraa na roto i te reo ma’ohi mai te mau maor.

iUa hani roa te taata no te mea e manuiaraa rahi te tereraa haapiiraa i Aotearoa na reira ato’a te pae totiare e te imiraa faufaa na roto i te mau faufaa tupuna e vai nei! Ua riro ia teie arata’iraa ei faahiahiaraa na to te fenua nei!

Te faaineineraa i te Faaiteiteraa i te Apooraa Rahi

Projection du film de voyage

Pataraa hoho’a i te Apooraa RahiNa roto i te ho’e titau manihini raa a Marius Raapoto tane, peretiteni no te tomite roto o te Hiro’a tumu, ua tae atu ia te Puna Reo i roto i teie rururaa faaineineraa i te ho’e arata’iraa faaiteiteraa i te hiro’a tumu.I muri mai i te mau tau’araa parau, ua pata roa hia atu… Read more »

Te farerei nei te Puna Reo i te peretiteni o te Apooraa rahi

Dans le bureau du Président de l'Assemblée

Ua farii mai o Jacqui Drollet, peretiteni o te Fare Apoora rahi i te mau ti’a faatere o te taatiraa Puna Reo. Ua pupu  hia atu i te ho’e hoho’a roro uira no te tere o te taatiraa i Aotearoa. Te faufaa o teie hohoç’a o te ho’e ia arata’iraa papu  i rave hia e te mau maori a manuia… Read more »

E i pehepehe a’e na ‘oe e Hepa

Hepa, tamaiti herehia

Hepa, tamaiti herehiaHaruru otu’i mai nei te reo tavevovevo e:
Ua mate… Ua mate… Ua mate…

Ua mate teie Tamaiti !
Ua mate teie Mootua!
Ua mate teie Hoa iti !
Ua mate teie ‘Aito iti  no te ‘Âti Te Arawa!
Ua mate teie Iho  no te Marae Houmaitawhiti!

E taure’are’a i roto i tona re’are’a raa!
Era ho’i te  tareni e vai noa mai ra
Ahee…  Ua mate!… Ahee…
Atira ia!
Ua reva i te haereraa roa!

Ua tano te parau e:
Rahu iho ra te Atua i te taata
Puhi iho ra te aho ora  ei meho’i nona
E inaha!
Ua ho’i te meho’i i te Atua ra !
E… ‘Oia!

PARAU PIA : Tē faarii nei ia faaòrehia te parau tuìte « CAPES Reo māòhi »

L'apprentissage chez les adultes Maori

PARAU PIA : Tē faarii nei ia faaòrehia te parau tuìte « CAPES Reo māòhi » I mua i te mau haapurororaa tuutuu òre a te mau veà i teie mau mahana nei no te parau tuìte CAPES Reo māòhi, tē uiui nei te feruriraa o te mau tià o te Puna Reo e tē hinaaro nei e horoà i te tahi manaò… Read more »